Geschiedenis

Lees meer over onze ontstaangeschiedenis

Het PVT-statuut zag het levenslicht in 1990. Dit type bed werd in het leven geroepen om een intramuraal antwoord te bieden op langdurige zorgvragen die niet langer een ziekenhuisomkadering nodig hadden.

Vanuit het oude Psychiatrische Ziekenhuis Dr. Guislain groeide in 1992 een eerste initiatief tot het creëren van een PVT-omgeving. In de periode 1993 tot 2003 was PVT gelokaliseerd in de gebouwen van de voormalige Sint-Jan Berghmans afdeling. Het bijzondere karakter van de afdeling bestond erin woonbegeleiding aan te bieden in kleinschalige ‘huiskamers’ voor kleine groepen bewoners.

In november 2003 werden de huidige gebouwen aan de Lorkenstraat in gebruik genomen. Het concept van wonen (leefgroepen en kleinere entiteiten) was uniek in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg en profileerde zich met een sterk herstelgericht karakter.

In 2013 werd het leidinggevend kader anders georganiseerd en het team versterkt met een herstelbegeleidster. Op beleidsvlak werd sindsdien ingezet op het verder uitbouwen van onze identiteit als afzonderlijke zorginstelling (los van het psychiatrische ziekenhuis) zowel als op het uitdiepen van de inhoudelijke werking.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

23.04.19

Vrienden van de PVT

Per kwartaal organiseren we een avond in onze cafetaria. Bed...
lees meer...

07.06.19

Barbecue

Ons jaarlijkse barbecuefeest vindt dit jaar plaats op vrijda...
lees meer...

actualiteit

Geen nieuws