Actualiteit

Een overzicht van de actualiteit rond PVT Lorkenstraat...

12.09.18

Nieuwe coördinator gestart

Sinds 1 juli is Christine De Vrieze tewerkgesteld als coördinator wonen voor PVT Lorkenstraat .

Zij is van basisopleiding bachelor psychiatrisch verpleegkundige, en heeft gewerkt als hoofdverpleegkundige in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus, te Gent en vervolgens als zorgdirecteur in Sint-Camillus en Karus.

De coördinator wonen werkt samen met de afdelingshoofden en de beleidsarts, het afdelingsbeleid uit voor de PVT. Ze volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op binnen de geestelijke gezondheidszorg en het wetgevend kader. Haar opdracht bestaat erin om samen met de directie van het ziekenhuis, het kernteam en de medewerkers van de PVT een innovatieve woonplek te creëren voor de bewoners die afgestemd is op de actuele noden mbt wonen, en op vlak van psychiatrische begeleiding. De verdere uitbouw van het woonaanbod, waarbij we op zoek gaan naar de meest passende woonentiteit en begeleidingsvorm om mensen een kwaliteitsvol en betekenisvol leven te bieden, behoort tevens tot de  opdracht van de coördinator. De functie die een psychiatrisch verzorgingstehuis vandaag vervult zit in een transitie ; het biedt voor veel mensen een ‘tijdelijke verblijfplaats’, een tussenstap in een proces waarbij we door middel van herstel bevorderend werken, mensen willen oriënteren naar  nieuwe, alternatieve woonvormen.


17.05.18

Barbecuefeest 2018

Op vrijdag 15 juni gaat ons jaarlijks barbecuefeest door. Uitnodigingen worden persoonlijk toegestuurd.

Info: wouter.demarest@fracarita.org


22.12.17

PVT For Life

Bewoners en medewerkers hebben zich de afgelopen maanden ingezet om met tal van kleine acties (verkoop wafeltjes, verse laurier, zonnebloempitten, zelfgemaakte kerstkaartjes) 450€ te verzamelen voor ‘Music For Life’. Het goede doel dat bewoners ermee wilden steunen is dat van vzw Baby Nest. Deze organisatie is actief in onze wijk om kansarme moeders aan een baby uitzet te helpen. Voor De Warmste Week werd een filmpje ingeblikt dat te bekijken is via de link die u onderaan de foto vindt.

https://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/pvt-for-baby-life

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

11.09.18

Vrienden van de PVT

Per kwartaal wordt een avond georganiseerd in onze cafetaria...
lees meer...

11.12.18

Vrienden van de PVT

Per kwartaal wordt een avond georganiseerd in onze cafetaria...
lees meer...

actualiteit

12.09.18

Nieuwe coördinator gestart

Sinds 1 juli is Christine De Vrieze tewerkgesteld als coörd...
lees meer...