Opname

Begeleiding vanaf de eerste dag ...

Wanneer de opnamedatum gekend is, vragen we op voorhand al eens langs te komen om kennis te maken met de nieuwe woonomgeving in PVT. Zo kunnen de bewoner en zijn familie eventuele bezorgdheden delen met het woonbegeleidingsteam en kunnen ze de nodige informatie ontvangen.

Op de dag van de opname wordt de bewoner rondgeleid, voorgesteld aan de medebewoners en de begeleiding en geïnstalleerd in zijn kamer. Elke nieuwe bewoner krijgt een individuele woonbegeleider toegewezen. Die persoon is het eerste aanspreekpunt voor de bewoner en zijn familie.

Binnen de eerste maand na de opname plant de maatschappelijk werker een gesprek.

Met iedere bewoner wordt een verblijfs- en begeleidingsovereenkomst afgesloten.

 

Een verblijf in PVT is niet noodzakelijk definitief. Wanneer mogelijkheden het toelaten of fysieke beperkingen de bovenhand nemen, kan op verzoek van de bewoner of op indicatie van het begeleidend team gezocht worden naar een alternatieve verblijfsvorm.

Wat kost een opname?

De verblijfskosten worden vastgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid. Een deel van deze verblijfskosten wordt ten laste genomen door de ziekteverzekering. Het resterende deel wordt door de bewoner zelf betaald. Dit is het persoonlijke aandeel.

Er zijn drie categorieën waarbij het persoonlijke aandeel oploopt van A naar C:

  • A: gerechtigden die ofwel in het kader van de ziekteverzekering personen ten laste hebben ofwel in het kader van een rechterlijke beslissing of notariële akte verplicht zijn om onderhoudsgeld te storten. Rechthebbenden die in de ziekteverzekering ingeschreven staan als persoon ten laste.
  • B: alle rechthebbenden die in het kader van de ziekteverzekering recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.
  • C: alle personen die niet onder categorie A of B vallen

Naast het persoonlijke aandeel wordt een medicatie-forfait aangerekend. Persoonlijke kosten (kapper, pedicure, was, huisarts, incontinentiemateriaal, vervoer…) worden gefactureerd. Een verblijf in PVT geeft recht op een tegemoetkoming voor residentiële zorg van de Vlaamse Zorgverzekering.

Verblijf

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

24.10.22

Vrienden van de PVT

Per kwartaal organiseren we een avond in onze cafetaria. Be...
lees meer...

actualiteit

22.09.22

Tips gezocht!

Hoe kunnen we familie, vrienden, naasten, … van onze b...
lees meer...