Opname

Begeleiding vanaf de eerste dag...

Op de dag van opname wordt de bewoner rondgeleid, maakt hij kennis met medebewoners en personeel, krijgt hij tijd om zich te installeren en volgt de eerste praktische informatie over het dagelijkse leven, ons activiteitenaanbod en de maaltijden.

In de weken volgend op de opname worden gesprekken gepland met de behandelende arts, woonbegeleiding en maatschappelijk werk. De woonbegeleiding heeft ook oog voor praktische aangelegenheden die met de verhuis naar het PVT te maken hebben. Desgewenst faciliteren ze ook het contact met de familie.

In ons PVT wordt gewerkt met individueel begeleiderschap (IB). Dit betekent dat elke bewoner een individuele begeleider krijgt die samen met hem/haar het verblijf organiseert. De begeleider is het centrale aanspreekpunt, maar dat belet niet dat ook andere medewerkers kunnen worden aangesproken voor vragen of hulp.

Met het individuele begeleiderschap en steun van de herstelbegeleider, streven we naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Dit doen we door continu te zoeken naar haalbare perspectieven en nieuwe mogelijkheden.

De individuele begeleider houdt zoveel mogelijk rekening met wensen, vragen en interesses van de bewoner. Deze individuele begeleider maakt deel uit van een team begeleiders. Zij staan samen in voor de goede gang van zaken binnen de woonvorm waarin de bewoner leeft.

Een verblijf in een PVT is niet per definitie definitief. Wanneer mogelijkheden het toelaten of fysieke beperkingen de bovenhand nemen kan op verzoek van de bewoner of op indicatie van het begeleidende team gezocht worden naar een alternatieve verblijfsvorm.

Wat kost een opname?

De verblijfskosten worden vastgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid. Een deel van deze verblijfskosten wordt ten laste genomen door de ziekteverzekering. Het resterende deel wordt door de bewoner zelf betaald. Dit is het persoonlijke aandeel.

Er zijn drie categorieën waarbij het persoonlijke aandeel oploopt van A naar C:

  • A: gerechtigden die ofwel in het kader van de ziekteverzekering personen ten laste hebben ofwel in het kader van een rechterlijke beslissing of notariële akte verplicht zijn om onderhoudsgeld te storten. Rechthebbenden die in de ziekteverzekering ingeschreven staan als persoon ten laste.
  • B: alle rechthebbenden die in het kader van de ziekteverzekering recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.
  • C: alle personen die niet onder categorie A of B vallen

Naast het persoonlijke aandeel wordt een medicatie-forfait aangerekend. Persoonlijke kosten (kapper, pedicure, was, huisarts, incontinentiemateriaal, vervoer…) worden gefactureerd. Een verblijf in PVT geeft recht op een tegemoetkoming voor residentiële zorg van de Vlaamse Zorgverzekering.

Verblijf

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

23.04.19

Vrienden van de PVT

Per kwartaal organiseren we een avond in onze cafetaria. Bed...
lees meer...

07.06.19

Barbecue

Ons jaarlijkse barbecuefeest vindt dit jaar plaats op vrijda...
lees meer...

actualiteit

Geen nieuws