Wat doen we?

Terug leven in handen nemen...

In het PVT Lorkenstraat wordt aan woonbegeleiding gedaan voor een groep kwetsbare bewoners. Deze begeleiding omvat een totaalpakket die de bewoner doorheen de dag helpt. Het gaat vooral om activiteiten van het dagelijks leven. Daarbij wordt een zo hoog mogelijke autonomie nagestreefd maar dat is niet realiseerbaar zonder nauw betrokken begeleiders.

Het begeleidende personeel, “woonbegeleiders” genoemd, zoekt samen met de bewoner en zijn/haar familie naar de best passende dagelijkse levenswijze. Dit is geen statisch maar een erg dynamisch gebeuren dat onderhevig is aan invloeden van de dag. Voor dat laatste zijn onze woonbegeleiders erg belangrijk.

De begeleiding wordt in de eerste plaats aangestuurd door de bewoner zelf. Vragen en wensen van de bewoner vormen de basis van ons begeleidingsplan. Deze planning is onderwerp van dagelijks overleg.

De begeleidingsplanning vormt ook de motor van het elektronische dossier. Daarin wordt getracht om door middel van een goede synthese van de noden en mogelijkheden alle betrokken hulpverleners goed te gidsen door het dagelijkse begeleidingsproces. In de marge van dit team woonbegeleiders is ter ondersteuning ook een herstelbegeleider en maatschappelijk werker actief. Naast de activiteiten die door de groep van woonbegeleiders worden georganiseerd is ook een deeltijds activiteitenbegeleidster actief.

Het volledige team wordt aangestuurd door een Kernteam bestaande uit een coördinator, beleidsarts en 2 afdelingshoofden. Zij staan in voor het beleid en de operationele leiding.

 

Graag meer weten over de medewerkers en contactpersonen?

Wie is wie

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

23.04.19

Vrienden van de PVT

Per kwartaal organiseren we een avond in onze cafetaria. Bed...
lees meer...

07.06.19

Barbecue

Ons jaarlijkse barbecuefeest vindt dit jaar plaats op vrijda...
lees meer...

actualiteit

Geen nieuws