Wat doen we?

Terug leven in handen nemen ...

Het team staat in voor de woonbegeleiding van de bewoners in PVT. Die begeleiding wordt gekenmerkt door het creëren van huiselijke gezelligheid, het stimuleren van autonomie, het aanbieden van betekenisvolle dagbesteding en het faciliteren van een gepast kader om familiale contacten te optimaliseren. De focus is gericht op de kracht en persoonlijke mogelijkheden van bewoners en op kwaliteit van leven. Belangrijke elementen zijn het respecteren van de keuzes van de bewoner, aandacht hebben voor zijn ambities en het bieden van groeikansen binnen verschillende levensdomeinen.

In de eerste drie maanden van het verblijf in PVT Lorkenstraat stelt de woonbegeleider samen met de bewoner, eventuele familieleden of naastbetrokkenen, een zorgplan op. Daarin worden afspraken gemaakt rond de persoonlijke ambities, wensen en doelen van de bewoner. Die worden elk jaar geëvalueerd en bijgestuurd.

Een verblijf in PVT is een schakel in het zorgtraject voor een bewoner.

 

 

 

Graag meer weten over de medewerkers en contactpersonen?

Wie is wie

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

24.10.22

Vrienden van de PVT

Per kwartaal organiseren we een avond in onze cafetaria. Be...
lees meer...

actualiteit

22.09.22

Tips gezocht!

Hoe kunnen we familie, vrienden, naasten, … van onze b...
lees meer...