Bewonersraad

Het leven in PVT staat centraal

Tweemaandelijks wordt door onze herstelbegeleidster een bewonersraad georganiseerd. Hierin staat het leven in PVT centraal.

Alle concrete zaken die bewoners aanbelangen kunnen er ter sprake komen. De inhoud van dit overleg wordt ook gebracht op het Lokaal Advies Comité.

Aan ons PVT is een bewonersvertegenwoordiger verbonden. Nouschka Boeykens is de voormalige herstelbegeleidster die met regelmaat het PVT bezoekt. 4 maal per jaar gaat er een ontmoetingsavond door voor alle betrokkenen van onze voorziening (‘Vrienden van de PVT’ genaamd); ook daarop is onze bewonersvertegenwoordiger present.

De bewonersvertegenwoordiger heeft als rol de stem van onze bewoners te brengen op beleidsniveaus.  Daartoe zetelt hij/zij (naast directe leidinggevenden en een afvaardiging van directie) ook in het Lokaal Advies Comité (LAC).

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

11.09.18

Vrienden van de PVT

Per kwartaal wordt een avond georganiseerd in onze cafetaria...
lees meer...

11.12.18

Vrienden van de PVT

Per kwartaal wordt een avond georganiseerd in onze cafetaria...
lees meer...

actualiteit

12.09.18

Nieuwe coördinator gestart

Sinds 1 juli is Christine De Vrieze tewerkgesteld als coörd...
lees meer...