Patiëntenrechten

De persoonlijke levenssfeer wordt beschermd ...

In het kader van een verblijf is het noodzakelijk dat er een aantal persoonlijke gegevens geregistreerd worden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om enerzijds een optimale informatie-uitwisseling tussen alle betrokken hulpverleners mogelijk te maken en anderzijds om aan alle noodzakelijke administratieve en/of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Alle medewerkers van het psychiatrische verzorgingstehuis zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Er bestaat een reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens van patiënten dat met de bevoegde Commissie is afgestemd.

Indien in het kader van eHealth toestemming is gegeven voor het elektronisch uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen verschillende zorgverleners in het kader van gezondheidszorg, kan aan de behandelende arts gevraagd worden welke gezondheidsgegevens concreet worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Indien niet akkoord dient dit te worden gemeld aan de behandelende arts.

Wat te doen bij klachten?

Iedereen probeert de bewoners met de beste zorg te omringen. Toch kan het zijn dat verwachtingen niet beantwoord worden, dat er een vraag, probleem of klacht is. Een betrokken medewerker kan daarover ten allen tijde worden aangesproken.

Indien het moeilijk is om naar een medewerker toe te stappen kan er ook contact worden genomen met de externe ombudspersoon. De externe ombudspersoon, mevr. Evelyn Van Caelenberghe, is geen personeelslid van het ziekenhuis. Zij kan worden gecontacteerd op verschillende manieren:

  • aanwezigheid op Campus Dr. Guislain, elke dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur in het bureau van dr. Opstaele vlakbij het onthaal van het P.C. Dr. Guislain (ingang Fr. Ferrerlaan 88A)
  • via de brievenbus aan het onthaal, waarin je jouw vragen kan deponeren
  • telefonisch op het nummer 0486 16 90 92 (niet op vrijdag)
  • via mail evelynvc@oogg.be

De ombudspersoon zal vanuit haar onafhankelijke positie luisteren, vragen ernstig nemen en samen zoeken naar de best mogelijke oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudspersoon zal nooit zonder toestemming van de bewoner verdere stappen ondernemen.

Meer informatie over patiëntenrechten en de ombudsfunctie vind je op www.oogg.be.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

24.10.22

Vrienden van de PVT

Per kwartaal organiseren we een avond in onze cafetaria. Be...
lees meer...

actualiteit

22.09.22

Tips gezocht!

Hoe kunnen we familie, vrienden, naasten, … van onze b...
lees meer...